Children’s Day 2019

Children's Day 2019 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 เด็ก เยาวชน จิตอาสา  ร่วมพัฒนาชาติ           วันศุกร์ที่  11 มกราคม 2562  โรงเรียนมารดานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยในช่วงเช้าผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์  ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์ อ่านสารจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จากนั้นแจกของขวัญวันเกิดให้กับนักเรียนที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันจัดงานและมอบของขวัญขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก มีการจัดกิจกรรมเกมวัดดวงร่วมกันระหว่างผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียน  โดยตลอดทั้งวันนั้นมีการจัดอาหาร  ขนม  เครื่องดื่ม…

Continue Reading

End of content

No more pages to load

Close Menu