Image

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

World - Class Standard School

โรงเรียนมารดานุสรณ์ได้ผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล(World - Class Standard School)


Image

ศูนย์สะเต็มศึกษา สช.37

STEM EDUCATION

โรงเรียนมารดานุสรณ์ได้รับเป็นศูนย์สะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช.36 โรงเรียนมารดานุสรณ์ จังหวัดตราด และได้จัดการอบรมผ่านระบบทางไกล ทุกปี


Image

โปรแกรม E-English Click & Learn Lab

E-English Click and Learn Lab

โรงเรียนมารดานุสรณ์เปิดห้องโปรแกรม E-English Click & Learn Lab โปรแกรมภาษาอังกฤษที่ทันสมัย แค่คลิกก็เรียนรู้ได้ ทั้งความสนุก ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับ ไทยแลนด์ 4.0 ให้กับการศึกษาที่ทันสมัย และเรียนรู้อย่างสนุกไปกับ E-English Click & Learn


ดูรูปภาพ

ภาพกิจกรรม 2561

Activity Pictures 2561

Image

12 สิงหา ทรงพระเจริญ

Image

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Image

Happy Feast Day

ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมารดานุสรณ์ ทั้งคณะครู นักเรียน ที่ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆมากมายให้กับโรงเรียนทั้งเสริมสร้างสิ่งต่างๆให้กับตัวเอง การพัฒนาทางด้านต่างๆ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กับตัวเอง การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ที่ได้จากการทำกิจกรรมของโรงเรียน