พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Her Majesty Queen Suthida’s Birthday

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

       เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562โรงเรียนมารดานุสรณ์นำโดยซิสเตอร์บุญเลิศ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี โดยผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนมารดานุสรณ์ ในสังกัดคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารมารดามารีย์ โดยประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์ฯ จากนั้นนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ โดยพร้อมเพรียงกัน

                                                                                                                    นางสาวทิพวรรณ อุตสาหะ รายงาน

Leave a Reply