กิจกรรมวันสุนทรภู่

Sunthorn Phu Day กิจกรรมวันสุนทรภู่       โรงเรียนมารดานุสรณ์  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ในวันที่  ๒๖ มิถุนายน  ซึ่งเป็นวันสุนทรภู่  ครูกวีไทยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณะครูได้แสดงละครพื้นบ้านเรื่อง  “แก้วหน้าม้า” ให้นักเรียนทั้งหมดชม เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินและได้รับความรู้เกี่ยวกับสุนทรภู่  และจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่  ณ ห้องสมุดโรงเรียนมารดานุสรณ์ด้วย                            …

Continue Readingกิจกรรมวันสุนทรภู่

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับสถานศึกษา

Parents' Committee Conference โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับสถานศึกษา      วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมมารดารับสาร อาคารมารดารับสาร โดยมี    นายอารักษ์ ไชยริปู ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับสถานศึกษาเป็นประธานดำเนินการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่าย ผู้อำนวยการโรงเรียน ทีมบริหารงานโรงเรียนและผู้ประสานงานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการพ้นวาระของคณะกรรมการเครือข่ายที่ขาดคุณสมบัติ และแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสายชั้นขึ้นดำรงตำแหน่งแทนที่ขาด ประกอบกับซิสเตอร์บุญเลิศ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้แนะนำทีมบริหารงานของโรงเรียนใน ปีการศึกษา 2562 และรายงานแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ…

Continue Readingประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับสถานศึกษา

พิธีบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562

Welcome Ceremony for Freshmen พิธีบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562             20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. สภานักเรียนโรงเรียนมารดานุสรณ์จัดกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารมารดามารีย์ โดยมีซิสเตอร์บุญเลิศ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะครูระดับมัธยมศึกษาร่วมให้การต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยพร้อมเพรียงกัน การจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่…

Continue Readingพิธีบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

Wan Wai Kru 2019 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562โรงเรียนมารดานุสรณ์ประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562            วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.08 น. โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารมารดามารีย์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ซิสเตอร์บุญเลิศ โยธารักษ์ พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะครูร่วมในพิธีดังกล่าว การจัดพิธีไหว้ครูเป็นการจัดกิจกรรมตามโครงการกตัญญูกตเวทิตาคุณ เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงการเคารพครูอาจารย์ด้วยความรักอันบริสุทธิ์อย่างจริงใจ นับถือว่าท่านเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้…

Continue Readingพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

Boy Scout Camping in Chonburi

Boy Scout Camping 2019      โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดส่งครู-นักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก“ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn Share…

Continue ReadingBoy Scout Camping in Chonburi

กิจกรรมรำลึกถึงพระสังฆราชเปโตรลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต

Commemorating Bishop Pierre Lambert de la Motte โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระสังฆราชเปโตรลัมแบรต์  เดอ  ลาม็อต          วันศุกร์ที่ ๑๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา  ๐๘.๐๐ น.โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระสังฆราชเปโตรลัมแบรต์ เดอ  ลาม็อต  ผู้ก่อตั้งคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี  นำโดย ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์ ประธานในพิธี  นำนักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนมารดานุสรณ์  สังกัดคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี   ร่วมวจนพิธีกรรม…

Continue Readingกิจกรรมรำลึกถึงพระสังฆราชเปโตรลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 2562

Parent-Teacher Conference 2019     ในวันพุธที่  ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒  โรงเรียนมารดานุสรณ์  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด นำโดย ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์ ได้จัดให้มีการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่  ๑  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ขึ้น  โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้มีการประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ให้ผู้ปกครองได้รับทราบกฎ ระเบียบของโรงเรียน และมีความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียนที่เข้าใหม่ และผู้เรียนที่เลื่อนระดับชั้นใหม่…

Continue Readingปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 2562

End of content

No more pages to load