พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

Wan Wai Kru 2019

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมารดานุสรณ์ประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

            วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.08 น. โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารมารดามารีย์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ซิสเตอร์บุญเลิศ โยธารักษ์ พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะครูร่วมในพิธีดังกล่าว การจัดพิธีไหว้ครูเป็นการจัดกิจกรรมตามโครงการกตัญญูกตเวทิตาคุณ เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงการเคารพครูอาจารย์ด้วยความรักอันบริสุทธิ์อย่างจริงใจ นับถือว่าท่านเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวเข้ารับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ โดยในปีการศึกษานี้ได้มีศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีคือ ศิษย์เก่าที่กลับมาประกอบอาชีพครู ณ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ศิษย์เก่าที่เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย ศิษย์เก่าที่กำลังศึกษาอยู่ระดับต่าง ๆ มาร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี และนอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนได้ถ่ายเป็นคลิปวีดีโอครูในดวงใจและมิวสิควีดีโอเพลงรางวัลของครูเพื่อมอบเป็นคำอวยพรจากคณะครูโรงเรียนมารดานุสรณ์ทุกคน

                                                                                                                                                              ภูมิภัทร สุวรรณศรี  ผู้รายงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Leave a Reply