พิธีบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562

Welcome Ceremony for Freshmen

พิธีบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562

            20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. สภานักเรียนโรงเรียนมารดานุสรณ์จัดกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารมารดามารีย์ โดยมีซิสเตอร์บุญเลิศ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมบริหารและคณะครูระดับมัธยมศึกษาร่วมให้การต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยพร้อมเพรียงกัน การจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่ มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เข้าใจในบทบาทการเป็นนักเรียนโรงเรียนมารดานุสรณ์ นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้อง รู้รักสามัคคี มีสัมพันธภาพที่ดีคอยให้การช่วยเหลือกันระหว่างศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมารดานุสรณ์

                                                                                                                                                                  ณัฐชยา  สารสุข  ผู้รายงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Leave a Reply