อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรงพยาบาลตราดจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ โรงเรียนมารดานุสรณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นปัญหาที่สำคัญของทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย หากวัยรุ่นเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยที่เหมาะสม หรือก่อนมีความพร้อมในการเป็นมารดา จะส่งผลกระทบอย่างมากทั้งต่อตัววัยรุ่นเอง ครอบครัว สังคม รวมถึงประเทศชาติ  วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.10 – 11.30 น. โรงพยาบาลตราดโดย คลินิกหมอครอบครัววัดไผ่ล้อม จึงได้จัดโครงการเยาวชนเทศบาลเมืองตราดปลอดภัยจากเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปีงบประมาณ 2562 ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2…

Continue Readingอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

End of content

No more pages to load