You are currently viewing ตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน

ตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน

ตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน

         วันที่ 25 กรกฎาคม 2562  นายธนะชัย  อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด และนางสาวณันทิชาภา  ทองหนุ่ม  ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนมารดานุสรณ์  เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ  โดยมีซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์ ให้การต้อนรับ

                                                                                                                                                                                                  ภทรพร  รุ่งชวาลา  ผู้รายงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Leave a Reply