การแข่งขันสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25 รอบที่ 1 ระดับจังหวัด

การแข่งขันสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25 รอบที่ 1 ระดับจังหวัด       เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมารดานุสรณ์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25รอบที่ 1 ระดับจังหวัด ซึ่งผลการแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษา ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 46 โรงเรียน  โรงเรียนมารดานุสรณ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1ระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 30 โรงเรียน โรงเรียนมารดานุสรณ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2…

Continue Readingการแข่งขันสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25 รอบที่ 1 ระดับจังหวัด

“การทำพวงกุญแจจากดินและการทำผ้ามัดย้อม”

“การทำพวงกุญแจจากดินและการทำผ้ามัดย้อม”        วันที่ 21 สิงหาคม2562โรงเรียนมารดานุสรณ์ เชิญคุณ  กฤษณา พยาเวช วิทยากรด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มาให้ความรู้เรื่อง “การทำพวงกุญแจจากดินและการทำผ้ามัดย้อม”ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ได้ฝึกทักษะการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานที่มีสีสันสวยงามอย่างมีขั้นตอน ตามจินตนาการของตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและจำหน่ายได้ Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn Share…

Continue Reading“การทำพวงกุญแจจากดินและการทำผ้ามัดย้อม”

อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานการศึกษา แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินภายนอกรอบ 4         วันที่ 24 – 25  สิงหาคม พ.ศ. 2562  ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องมาตรฐานการศึกษา  แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินภายนอกรอบ 4  ให้กับคณะครูโรงเรียนมารดานุสรณ์จำนวน 104 คน  และคณะครูโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยจำนวน 3 คน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านความรู้ทางวิชาการให้แก่ครูผู้สอนในเรื่องนวัตกรรมมาตรฐานการศึกษา  การประกันคุณภาพภายในและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับสถานศึกษา…

Continue Readingอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”      ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารดานุสรณ์ ได้เข้าร่วม โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  โดยการนำของท่านผู้บริหารโรงเรียน คือ ซิสเตอร์บุญเลิศ โยธารักษ์ ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด พวกเราพร้อมที่จะทำหน้าที่ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมารดานุสรณ์ ขอตั้งปณิธานว่าจะทำความดี…

Continue Readingโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมประกวดผลงาน REUSE PRODUCT ประจักษ์พอเพียง

กิจกรรมประกวดผลงาน REUSE PRODUCT ประจักษ์พอเพียง      วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดกิจกรรมประกวดผลงาน REUSE PRODUCT ประจักษ์พอเพียง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ซิสเตอร์บุญเลิศ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานพร้อมด้วยครูหัวหน้าศูนย์สะเต็มศึกษาโรงเรียนมารดานุสรณ์  และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพฯ สังคมศึกษาและศิลปะ การจัดประกวดผลงาน “REUSE PRODUCT" ประจักษ์พอเพียง”…

Continue Readingกิจกรรมประกวดผลงาน REUSE PRODUCT ประจักษ์พอเพียง

กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 16 สิงหาคม 2562

National Science Day 2019 กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 16 สิงหาคม 2562       วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  หลังจากที่พระองค์ได้ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า  เป็นเวลาถึง 2 ปี ว่าจะเกิดสุริยุปราคาในวันอังคาร ตรงกับวันขึ้น 1ค่ำ เดือน…

Continue Readingกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 16 สิงหาคม 2562

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวง

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวง      วันที่  12 สิงหาคม  2562 คณะครูโรงเรียนมารดานุสรณ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ ศาลาประชาคมตราด เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์                      ภทรพร  รุ่งชวาลา ผู้รายงาน Share on facebook Facebook…

Continue Readingวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวง

กิจกรรมกองหน้าร่าเริง “จากพี่สู่น้อง”

กิจกรรมกองหน้าร่าเริง “จากพี่สู่น้อง”      วันพุธที่  ๗  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์     นำคณะครู และนักเรียนกองหน้าร่าเริง  ไปจัดกิจกรรม  และนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด  ซึ่งเป็นงานในโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง  โดยมีจุดมุ่งหมาย  เพื่อให้นักเรียนทั้งสองโรงเรียนได้แลกเปลี่ยน  เรียนรู้ซึ่งกันและกัน รู้จักใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และถือโอกาสสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรมให้กับนักเรียน ด้วยวิธีการง่าย ๆ  ด้วยการฝึกฝนการเป็นผู้นำและผู้ตาม เพิ่มศักยภาพของตนเองให้รู้จัก กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น วิไลรัตน์  บิสสุริ ผู้รายงาน Share on facebook Facebook…

Continue Readingกิจกรรมกองหน้าร่าเริง “จากพี่สู่น้อง”

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด      วันที่ 3 สิงหาคม เป็นตัวแทนจากท่านผู้อำนวยการ ซิสเตอร์บุญเลิศโยธารักษ์ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนมารดานุสรณ์ นำเงินที่ได้รับจากทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง เป็นจำนวนเงิน 83,000 บาท (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จงมีแต่ความสุข ความเจริญ สมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการตลอดไปภทรพร  รุ่งชวาลา ผู้รายงาน Share on facebook…

Continue Readingร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด

กิจกรรม WALK RALLY “แม่ลูกผูกพัน สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น”

กิจกรรม WALK RALLY “แม่ลูกผูกพัน สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562       วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562เวลา 08.10 น.  ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มารดานุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม WALK RALLY “แม่ลูกผูกพัน สานสัมพันธ์ ครอบครัวอบอุ่น” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ…

Continue Readingกิจกรรม WALK RALLY “แม่ลูกผูกพัน สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น”

End of content

No more pages to load