You are currently viewing กิจกรรม WALK RALLY “แม่ลูกผูกพัน สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น”

กิจกรรม WALK RALLY “แม่ลูกผูกพัน สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น”

กิจกรรม WALK RALLY

“แม่ลูกผูกพัน สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น”

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

      วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562เวลา 08.10 น.  ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มารดานุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม WALK RALLY “แม่ลูกผูกพัน สานสัมพันธ์ ครอบครัวอบอุ่น” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมใหญ่   อาคารมารดามารีย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า  300 คนสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะทำการ์ดวันแม่เพื่อไปมอบให้แม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี ต่อไป

      การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของโรงเรียนมารดานุสรณ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ นักเรียนทุกคนรำลึกถึงพระคุณของแม่ สำหรับปีนี้ โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดในรูปแบบกิจกรรม WALK RALLY “แม่ลูกผูกพัน สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น”ภายในงาน ประกอบด้วยพิธีเทิดพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  กิจกรรม WALK RALLY “แม่ลูกผูกพัน สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น” การแสดงเปิดกิจกรรมชุดเรารักแม่กิจกรรมตามฐานต่าง ๆ อาทิ หนึ่งลมหายใจของแม่, แม่ไปไหนหนูไปด้วย, แม่เป็นห่วงหนูนะ, SUPER MOM, ICE AGE และฐานสุดท้าย ลูกจะได้เข้าร่วมพิธีกราบแม่ ด้วยการ์ดที่แม่ลูกร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน  เพื่อสานสายใยรักระหว่างแม่กับลูกอีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อมารดา เป็นการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ และเหนือสิ่งอื่นใดคือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่มีอยู่จริงในชีวิตประจำวัน  

ทิพวรรณ  อุตสาหะ ผู้รายงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Leave a Reply