การแข่งขันสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25 รอบที่ 1 ระดับจังหวัด

การแข่งขันสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25 รอบที่ 1 ระดับจังหวัด       เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมารดานุสรณ์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25รอบที่ 1 ระดับจังหวัด ซึ่งผลการแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษา ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 46 โรงเรียน  โรงเรียนมารดานุสรณ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1ระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 30 โรงเรียน โรงเรียนมารดานุสรณ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2…

Continue Readingการแข่งขันสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25 รอบที่ 1 ระดับจังหวัด

“การทำพวงกุญแจจากดินและการทำผ้ามัดย้อม”

“การทำพวงกุญแจจากดินและการทำผ้ามัดย้อม”        วันที่ 21 สิงหาคม2562โรงเรียนมารดานุสรณ์ เชิญคุณ  กฤษณา พยาเวช วิทยากรด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มาให้ความรู้เรื่อง “การทำพวงกุญแจจากดินและการทำผ้ามัดย้อม”ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ได้ฝึกทักษะการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานที่มีสีสันสวยงามอย่างมีขั้นตอน ตามจินตนาการของตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและจำหน่ายได้ Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on linkedin LinkedIn Share…

Continue Reading“การทำพวงกุญแจจากดินและการทำผ้ามัดย้อม”

อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานการศึกษา แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินภายนอกรอบ 4         วันที่ 24 – 25  สิงหาคม พ.ศ. 2562  ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องมาตรฐานการศึกษา  แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินภายนอกรอบ 4  ให้กับคณะครูโรงเรียนมารดานุสรณ์จำนวน 104 คน  และคณะครูโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยจำนวน 3 คน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านความรู้ทางวิชาการให้แก่ครูผู้สอนในเรื่องนวัตกรรมมาตรฐานการศึกษา  การประกันคุณภาพภายในและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับสถานศึกษา…

Continue Readingอบรมเชิงปฏิบัติการ

End of content

No more pages to load