กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563      วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.  โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการสิทธิหน้าที่เด็กไทยส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์ ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์ เป็นประธานกดปุ่มเปิดคูหาเลือกตั้ง ได้รับการสนับสนุนเครื่องลงคะแนนเสียงอัตโนมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราดจำนวน 8 เครื่อง และให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข          การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา…

Continue Readingกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

End of content

No more pages to load