วันคริสต์มาส 2019

วันคริสต์มาส 2019 Christmas Celebration 2019     วันที่  24  ธันวาคม  2562  ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน นำบุคลากรครูและนักเรียนโรงเรียนมารดานุสรณ์ร่วมจัดกิจกรรมฉลองวันคริสต์มาส  ซึ่งเป็นวันประสูติของพระเยซูเจ้า  โดยมีบาทหลวงไพรัช  จักรวาลธนารักษ์  เป็นประธานในพิธี    ได้บอกเล่าประวัติการบังเกิดของพระเยซูเจ้าและให้ข้อคิดเกี่ยวกับการประสูติของพระองค์  ผู้เป็นองค์ศาสดาของศาสนาคาทอลิก  ภายในกิจกรรมยังมีพิธีคำนับบาทหลวงและคณะซิสเตอร์เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความเสียสละ  การให้และการแบ่งปันความรัก  ความสุขแก่ผู้อื่น  และมีการจับฉลากส่งมอบรางวัลให้กับนักเรียนทุกคนได้ร่วมสนุกอีกด้วย  พรชนก  อานามวงษ์  ผู้รายงาน…

Continue Readingวันคริสต์มาส 2019

วันดินโลก

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562         วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.09 น. โรงเรียนมารดานุสรณ์ประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันดินโลก นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์ คณะครูและนักเรียนร่วมพิธี กว่า 1400 คน …

Continue Readingวันดินโลก

ค่ายศิลปะพัฒนา EQ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนมารดานุสรณ์ จัดค่ายศิลปะพัฒนา EQ ประจำปีการศึกษา 2562      วันที่ 25/27/29 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนมารดานุสรณ์ จัดกิจกรรมค่ายศิลปะพัฒนา EQ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในปีการศึกษานี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้งานทัศนศิลป์จากการวาดภาพลายเส้นและระบายสีที่เกิดจากดิน เพื่อร่วมนิทรรศการวันดินโลกโรงเรียนมารดานุสรณ์    การจัดกิจกรรมค่ายศิลปะพัฒนา EQ ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนมารดานุสรณ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายได้เรียนรู้การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ภาพลายเส้นจากสีดินและเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น สร้างบรรยากาศการเรียนศิลปะที่เกิดจากความสุขนอกห้องเรียน ได้เรียนรู้พื้นฐานและวิธีการสร้างสรรค์สีที่เกิดจากดินด้วยตนเอง โดยแยกเป็นระดับสายชั้น เพิ่มความยากในแต่ละทักษะการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน…

Continue Readingค่ายศิลปะพัฒนา EQ

End of content

No more pages to load