วันคริสต์มาส 2019

วันคริสต์มาส 2019 Christmas Celebration 2019     วันที่  24  ธันวาคม  2562  ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน นำบุคลากรครูและนักเรียนโรงเรียนมารดานุสรณ์ร่วมจัดกิจกรรมฉลองวันคริสต์มาส  ซึ่งเป็นวันประสูติของพระเยซูเจ้า  โดยมีบาทหลวงไพรัช  จักรวาลธนารักษ์  เป็นประธานในพิธี    ได้บอกเล่าประวัติการบังเกิดของพระเยซูเจ้าและให้ข้อคิดเกี่ยวกับการประสูติของพระองค์  ผู้เป็นองค์ศาสดาของศาสนาคาทอลิก  ภายในกิจกรรมยังมีพิธีคำนับบาทหลวงและคณะซิสเตอร์เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความเสียสละ  การให้และการแบ่งปันความรัก  ความสุขแก่ผู้อื่น  และมีการจับฉลากส่งมอบรางวัลให้กับนักเรียนทุกคนได้ร่วมสนุกอีกด้วย  พรชนก  อานามวงษ์  ผู้รายงาน…

Continue Readingวันคริสต์มาส 2019

End of content

No more pages to load