กันไว้ดีกว่าแก้

การพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

โรงเรียนมารดานุสรณ์ ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองตราด ที่ให้ความอนุเคราะห์พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ให้กับทางโรงเรียน

Leave a Reply