กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

H.M. King Maha Vajiralongkorn’s Birthday โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ ณหอประชุมใหญ่ อาคามารดามารีย์ วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์ ซิสเตอร์บุญเลิศ โยธารักษ์ ประธานในพิธี นำคณะครูและนักเรียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม ที่จะเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง โดยประธานในพิธีขึ้นเวทีที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่ ณ หอประชุมใหญ่…

Continue Readingกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

End of content

No more pages to load