วันเด็กแห่งชาติ 2567

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โรงเรียนมารดานุสรณ์ ภายใต้การบริหารงานโดยซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู  และผู้ปกครอง  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567   ณ หอประชุมใหญ่ อาคารมารดามารีย์ เวลา 08.15 น ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่านสาส์นจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี   หลังจากนั้นนักเรียนร่วมกันร้องเพลงหน้าที่เด็กไทย  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม ยึดมั่นและธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์…

Continue Readingวันเด็กแห่งชาติ 2567

วันวิชาการ 2566

“เสริมสร้าง ทักษะผลงาน ผ่านการปฏิบัติ”      วันที่ 8 มกราคม 2567  โรงเรียนมารดานุสรณ์ ภายใต้การบริหารงานโดยซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง   ได้ร่วมกันจัดกิจกรรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2566   ณ หอประชุมใหญ่ อาคารมารดามารีย์   โดยมีนางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ “เสริมสร้างทักษะ สร้างสรรค์ผลงาน ผ่านการปฏิบัติ” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการคิด…

Continue Readingวันวิชาการ 2566

End of content

No more pages to load