หนูน้อยมารดา  ภาษาก้าวไกล 

ร่าเริงแจ่มใส  วินัยงดงาม 

เลิศล้ำการเรียนรู้  สู่ทักษะหลากหลาย 

ประสบการณ์มากมาย  ใส่ใจมีคุณธรรม

KIDS LIFE

Learning is so much fun!

fun things we do

Music

arts & Crafts

Seasonal Events

Enrich your child's life today.

Address

36 Tharueajang, Wangkrajae, Amphoer Muang, Trat

Phone

+(66)39-511-182

Email

mandanusorn@hotmail.com