Children’s Day 2019

Children's Day 2019 เด็ก เยาวชน จิตอาสา  ร่วมพัฒนาชาติ           วันศุกร์ที่  11 มกราคม 2562  โรงเรียนมารดานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยในช่วงเช้าผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์  ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์ อ่านสารจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จากนั้นแจกของขวัญวันเกิดให้กับนักเรียนที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันจัดงานและมอบของขวัญขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก มีการจัดกิจกรรมเกมวัดดวงร่วมกันระหว่างผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียน  โดยตลอดทั้งวันนั้นมีการจัดอาหาร  ขนม  เครื่องดื่ม   ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เปิดประสบการณ์ให้กับคนดีของคุณครูทุกคนเข้าร่วมสนุก …

Continue ReadingChildren’s Day 2019

Academic Day 2018

Learn. Apply. Achieve. Academic Day - Open House 2018 ปัจจุบันโลกแห่งการศึกษา ได้ก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ รูปแบบการเรียนรู้ ต้องปรับปรุงและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย นอกจากนั้น ภาษาอังกฤษยังเข้ามามีบทบาทในชีวิตของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ต ดูทีวี ดูภาพยนตร์ จนกระทั่งการสมัครเข้าทำงานเกือบทุกอาชีพ เพราะภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลางของโลก โรงเรียนมารดานุสรณ์ พยายามที่จะพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความรู้ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต…

Continue ReadingAcademic Day 2018

End of content

No more pages to load