Children’s Day 2019

Children's Day 2019

เด็ก เยาวชน จิตอาสา  ร่วมพัฒนาชาติ

          วันศุกร์ที่  11 มกราคม 2562  โรงเรียนมารดานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยในช่วงเช้าผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์  ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์ อ่านสารจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จากนั้นแจกของขวัญวันเกิดให้กับนักเรียนที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันจัดงานและมอบของขวัญขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก มีการจัดกิจกรรมเกมวัดดวงร่วมกันระหว่างผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียน  โดยตลอดทั้งวันนั้นมีการจัดอาหาร  ขนม  เครื่องดื่ม   ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เปิดประสบการณ์ให้กับคนดีของคุณครูทุกคนเข้าร่วมสนุก    ตลอดทั้งวัน  และพี่ๆ ศิษย์เก่าได้เข้ามาร่วมแสดงคอนเสิร์ต  เพื่อเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับ    น้องๆด้วย และที่พิเศษไปกว่านั้นคือการได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ปกครองนักเรียน อนุบาล 1/2 ร่วมนำเฮลิคอปเตอร์  มาโปรยขนมและตุ๊กตาให้กับคนดีของคุณครูทุกคน  เป็นการสร้างบรรยากาศและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ อย่างมาก

Leave a Reply