Christmas Celebration 2020

Christmas Celebration 2020 วันคริสต์มาส 2020      วันที่  24  ธันวาคม  2563  ซิสเตอร์บุญเลิศ  โยธารักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน นำบุคลากรครูและนักเรียนโรงเรียนมารดานุสรณ์ร่วมจัดกิจกรรมฉลองวันคริสต์มาส  ซึ่งเป็นวันประสูติของพระเยซูเจ้า  โดยมีบาทหลวงวิเชียร  ฉันทพิริยกุล  เป็นประธานในพิธี    ได้บอกเล่าประวัติการบังเกิดของพระเยซูเจ้าและให้ข้อคิดเกี่ยวกับการประสูติของพระองค์  ผู้เป็นองค์ศาสดาของศาสนาคาทอลิก  ภายในกิจกรรมยังมีพิธีคำนับบาทหลวงและคณะซิสเตอร์เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความเสียสละ  การให้และการแบ่งปันความรัก  ความสุขแก่ผู้อื่น  และมีการจับฉลากส่งมอบรางวัลให้กับนักเรียนทุกคนได้ร่วมสนุกอีกด้วย                                                             พรชนก  อานามวงษ์  ผู้รายงาน…

Continue ReadingChristmas Celebration 2020

World Soil Day

World Soil Day 2020 โรงเรียนมารดานุสรณ์ประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันดินโลก 5 ธันวาคม 2563วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.39 น. โรงเรียนมารดานุสรณ์ประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันดินโลก ประกอบด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมพิธี กว่า 1400 คนการจัดงานในครั้งนี้เพื่อร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวันดินโลก ด้วยพระปรีชาสามารถปราดเปรื่องที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะเรื่องดิน  ซึ่งเป็นรากฐานของการเกษตร…

Continue ReadingWorld Soil Day

End of content

No more pages to load