ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับสถานศึกษา

Parents' Committee Conference

โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับสถานศึกษา

      วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนมารดานุสรณ์จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมมารดารับสาร อาคารมารดารับสาร โดยมี    นายอารักษ์ ไชยริปู ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับสถานศึกษาเป็นประธานดำเนินการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่าย ผู้อำนวยการโรงเรียน ทีมบริหารงานโรงเรียนและผู้ประสานงานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการพ้นวาระของคณะกรรมการเครือข่ายที่ขาดคุณสมบัติ และแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสายชั้นขึ้นดำรงตำแหน่งแทนที่ขาด ประกอบกับซิสเตอร์บุญเลิศ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้แนะนำทีมบริหารงานของโรงเรียนใน ปีการศึกษา 2562 และรายงานแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2562 โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการเพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา อีกด้วย

                                                                                                                                                               จิราพร  สุวรรณศรี ผู้รายงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Leave a Reply